Общи условия

Общи условия за ползване сайта

Уважаеми потребители! Прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този Сайт. При използването му се счита, че приемате и сте съгласни с тези Общи условия. Ако не ги приемате, не използвайте сайта!

Настоящите Общи условия имат за цел да уреждат взаимоотношенията между Бордунас ЕООД от една страна и потребителите на електронния магазин, намиращ се на домейн www. bordunas.com и наричан за краткост Сайт, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от фирмата.

Бордунас ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление в гр.Казанлък ул. Битоля № 1.

Тези условия обвързват всички потребители. С използването нa www. bordunas.com потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България.

 1. Условия за ползване на сайта

Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят “във вида, в който са” и това, че Сайта не поема никаква отговорност за невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на потребителя, негови или чужди мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили в резултата на използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и други) на Сайта.

 1. Защита на личните данни
  Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни
  Информация относно дружеството, което обработва данните Ви
  Наименование: Бордунас ЕООД
  Идентификационен номер /Булстат 202529374
  Седалище и адрес на управление гр. Казанлък ул. Битоля 1
  Адрес за кореспонденция гр. Казанлък ул. Битоля 1
  Телефон 0887875473
  E-mail order@bordunas.com
  Уебсайт www.bordunas.com
  Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни
  Наименование Комисия за защита на личните данни
  Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Телефон 02 915 3 518, Интернет страница www.cpdp.bg

Бордунас ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2017 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
„Дружеството“ изисква само имена, точен адрес , телефонен номер, имейл.

 • личните Ви данни се обработват единствено и само за целите на търговската дейност на дружеството.
 • предоставените от потребителите лични данни не се отстъпват на трети лица за промоционални, рекламни и други цели.
 • обработват се с определена цел
 • потребителите имат право на достъп до личните си данни
 • потребителите имат право да актуализират личните си данни при настъпила промяна
 • сайтът си запазва правота да използва IP адресите и данни на потребителите за разкриване на идентичността им, в случаите, когато това законоустановено.
 • потребителите, в качеството си на субекти на данни имат право да отправят искане до администратора за изтриване на данни в случай на установена злоупотреба с лични данни, потребителите имат право да подадат жалба до надзорния орган – КЗЛД- гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, https//www.cpdp.bg

Съгласно Закон за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел и са станали достояние на www. bordunas.com при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези лични данни.

Приемайки настоящите условия потребителите изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Сайта по електронен път за доставка на поръчани стоки.

Предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни, промоционални и други цели.

Сайтът си запазва правото да използва IP адресите и други данни на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закони, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Сайтът може да събира и лични данни за техническа информация като информация за бисквитки.

Употреба на „бисквитки“ и други проследяващи технологии

Ние използваме “бисквитки”, за да събираме определена информация от всички Ползватели, включително и от посетители на сайта, които не използват услугите, предоставяни от нас. Бисквитките представляват поредица от данни, които нашата система изпраща към вашия компютър и впоследствие използва, за да идентифицира вашия компютър, когато се върнете отново на сайта.

Членовете на нашия екип, администраторите и мениджърите на магазина имат достъп до:

Информация за поръчката: какво е купено, кога е закупено, къде трябва да бъде изпратено и

клиентска информация: вашето име, имейл адрес и адреси за фактуриране и доставка.

Нашият екип има достъп до тази информация, за да може да изпълнява поръчки, да прави връщания и да оказва съдействие.

Докато посещавате нашия сайт, ние записваме:

Продукти, които сте разглеждали: може да използваме тази функционалност, за да ви покажем продукти, които сте отворили наскоро

Колко дълго държим личните ви данни

Съхраняваме, записи за покупки на клиенти за пет години.

 1. Отговорности на потребителите

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта, за да:

формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини
·създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън
·причинява вреда на други лица по какъвто и да е начин
·да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост на която и да е страна
·формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване
·нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта
·да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите
·нарушава преднамерено или непреднамеренно, национални или международни закони
·преследва или по друг начин да безпокои друг потребител, да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители
www. bordunas.com си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените изисквания. Сайтът си запазва правото да редактира и премахва информация предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в изисквания.

 1. Представяни продукти в сайта
  В страницата на всяка книга представена в Сайта са посочени цената и допълнителна информация целяща извършването на информиран избор при покупката на продукта.
 2. Закупуване на стоки в www. bordunas.com
  При извършване на поръчката, потребителят има право да избере стоките и количеството.

По всяко време преди завършването на поръчката потребителят има право да променя вида и количеството на избраните от него стоки.

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с Бордунас ЕООД, касаещи конкретната покупка покрити от настоящите Общи условия.

6. Доставка на закупени стоки

Доставката е за сметка на получателя по тарифа на Спиди.
Доставката на поръчаните стоки се извършва чрез куриерска фирма Спиди до посочен от потребителя адрес или офис на куриера по тарифи на куриера само на територията на Република България. Бордунас ЕООД не приема поръчки за доставки извън територията на Република България.
Стойността на услугата по доставка се заплаща при получаване на пратката с наложен платеж или по банков път.
За поръчки над 99 лв доставката по заявката в електронният ни магазин е безплатна.
Ако желаете доставката да се извърши до офис на куриера , посочете това на формуляра за доставката със Спиди.
www. bordunas.com си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително потребителя стига това да не променя начина на доставка.

Условия за доставка

Доставката на поръчаните продукти се извършва чрез куриерски фирма Спиди до посочен от Вас адрес или офис на куриера . Същите се извършват на територията на цялата страна. За целта е необходимо да посочите точен адрес , имена и телефонен номер както и в приложението за изчисляване на цената на Спиди трябва да посочите дали да отиде пратката в офис, автомат или на точен адрес и да въведете къде да бъде доставката.
Срокът за изпълнение на доставката е между 2 и 5 дни в зависимост от асортимента и съвпадението с неработни дни както и с графика на куриера за обслужване на населеното място .

Стойността на заявените продукти се заплаща с наложен платеж при получаване на пратката. Всички цени с в български лева.

Вие поемате отговорността да осигурите условия за получаване на поръчания от Вас продукт. В случай, че не бъде осигурен начин за предаване на продукта, Бордунас ЕООД се освобождава от задължението си да изпълни поръчката.

При поръчка над 99 лв Вие получавате безплатна доставка до офис на Спиди или адрес който сте посочили .

7. Плащане на закупени стоки

При получаване на поръчаните стоки и услуги потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на неговият представител Спиди извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка освен в случаите когато е платил предварително по банков път на Бордунас ЕООД, тогава заплаща на куриера само цената за услугата по доставка.
За да платите по банков път предварително трябва да се свържете с нас за да ви предоставим банкова сметка и след направено плащане ще ви се изпрати поръчката.
Бордунас ЕООД не е регистрирана по ЗДДС и не издава фактури с начислено ДДС.
Бордунас ЕООД не приема поръчки за доставки извън територията на Република България.
В случай, че в 14 дневен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки www.bordunas.com се задължава да възстанови частично или изцяло заплатената сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки, автоматично се приема направеното плащане на поръчаните стоки.

8. Рекламация
При получаване на заявените продукти, Вие следва да проверите за евентуални несъответствия – липси, дефекти или други.

В случай, че установите такива следва да направите рекламация по реда на чл.125 от Закон за защита на потребителя. При гореспоменатите констатации за несъответствие, следва да предявите рекламация съгласно Чл.112 и Чл.113 от Закон за защита на потребителя.

Вие може да върнете продукта в срок от 14 дни от получаването му съгласно чл. 50 от Закон за защита на потребителя , при условие че е във вида, в който е получен. Разходите са за Ваша сметка, освен в случаите на несъответствие на продукта.

9. Други
Сайтът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
www.bordunas.com си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Сайтът не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Актуалния вариант на Общите условия може да бъде прегледан по всяко време на адрес: http:// bordunas.com

Координатите на Бордунас ЕООД представляваща Сайта са следните:

гр. Казанлък

ул. Битоля 1

тел. 0887875473

e-mail: order@bordunas.com

Как да пазаруваме

Как да пазаруваме в електронния магазин? Всичко е много лесно и практично. Достатъчно е да следвате указанията на системата.

 1. Изберете своя продукт от съответните категории. Можете подробно да се запознаете с неговото описание за да решите дали той отговаря на Вашите нужди.
 2. Натиснете бутонът Купи. Ще видите съобщение, че продуктът е добавен към вашата количка – Количка. Ако натиснете бутона Преглед на Количката ще бъдете насочени към нея, а от там трябва да определите количеството, което искате да закупите и да натиснете обновяване на количката за да ви изчисли цената на поръчката без тарифата по доставка на Спиди
 3. Ако натиснете върху Приключване на поръчката ще бъдете помолени да въведете данните за себе си. Полетата отбелязани със * са задължителни за да се регистрира поръчката.
 4. Трябва да попълните данните за доставка за да се изчисли доставката по тарифата на Спиди, като можете да посочите дали да получите доставката на автомат на Спиди, в офис на Спиди или на точен адрес – трябва да въведете адрес за доставка.
 5. Натиснете бутонът Поръчване и ще видите отново данните за своята поръчка и ще получите потвърдителен автоматичен имейл от системата
 6. Нашият екип ще обработи Вашата поръчка и в случай на необходимост ще се свържем с Вас по телефон или E-mail.

Поръчка може да направите и на телефон: 0887875473 или на email: order@bordunas.com